freebee 22 October, 2019 0

Hur mycket pengar finns det i Sverige och i världen?

Att veta hur mycket pengar som finns i omlopp är alltid spännande. Oftast handlar det om stora belopp som är svårt att få något sorts begrepp om hur mycket det faktiskt är. Det finns flera studier om frågan, men den senaste kommer från ett institut i USA.

Hur mycket pengar finns det i Sverige?

Idag finns det runt omkring 109 miljarder kronor i mynt och sedlar i omlopp i Sverige. Sveriges BPN ligger idag på drygt 3 000 miljarder. Utav dem är cirka 3,4 procent fysiska pengar. Det betyder att resterande sitter inne på konton i form av plastkort, men även i andra former av investeringar eller andra sorters digitala pengar som ligger ute på nätet.

Hur mycket pengar finns det i världen?

Att räkna världens tillhörigheter är mycket svårt. Pengar hålls på konton i olika hörn och eftersom värdet på dem stiger och sjunker relativt snabbt är det problem att hålla koll på dem. Dock är det uppskattat att det ligger på ett värde av 1,2 quadrillion dollars. Det blir så höga siffror att det är svårt att få ett fast begrepp om hur mycket pengar det faktiskt innebär.

Svårt att räkna ut hur mycket som finns

När det kommer till hur mycket pengar det finns i världen är det svårt att beräkna. Först beror det på hur man räknar dessa pengar. Saker som Bitcoins och andra kryptovalutor håller i vad som kan klassas som “digitala pengar”. Alltså pengar som tidigare inte har existerat på något sätt. Ska man räkna med guld och juveler måste man tänka på värdet de har idag och hur det har ändrats.

Även pengar i form av investeringar gör det svårare att hitta ett konkret sätt att räkna på. Det är ännu mer “gömda pengar” som inte kan synas i något direkt räkenskap. Om man skulle vilja ha en siffra på hur mycket pengar det finns i världen i rena mynt och sedlar ligger den på cirka 5 biljoner dollar. Då syns det tydligt hur mycket digitala och “gömda tillgångar” det finns.